Hvordan bidrager Green Box til DGNB certificeringer?

Lad os først og fremmest dykke ned i, hvad DGNB betyder og hvilken betydning certificeringen har for den danske byggebranche. DGNB er én ud af fire internationale bæredygtighedsstandarder, som skaber overblikket over mulighederne for at bygge bæredygtigt. Selve certificeringen tildeles i Danmark af non-profit organisationen Green Builden Council Denmark, og certificeringsordningen bygger på at arbejde med FN’s verdensmål indenfor bæredygtighed.

DBNG adskiller sig fra de øvrige 3 internationale certificeringsordninger ved at være fremtidssikret og innovationsfremmende – hvilket vi hos Green Box kan støtte op om, da vores præfabrikerede badekabiner er både fremtidssikret og produceres ud fra innovative løsninger.

Certificeringen bidrager altså til byggebranchen ved at vurdere kvaliteten af byggeprojektet, og er dermed sagt et kvalitetsstempel på hvordan projektet benytter sig af bæredygtighed. Det handler ikke blot om at indsamle point og på den måde score højt i de forskellige kriterier – det handler i højere grad om at skabe høje resultater, således der er balance mellem kriterierne.  Det handler derfor ikke blot om at vægte energiforbrug og materialer, men også indeklima og bygningens fleksibilitet – ergo dets tekniske og procesmæssige kvalitet.

Et byggeri eller byområde vil blive vurderet ud fra 6 kriterier med hver deres procentdel:

  1. Miljømæssig kvalitet, 22,5 %
  2. Økonomisk kvalitet, 22,5 %
  3. Social kvalitet, 22,5 %
  4. Teknisk kvalitet, 15 %
  5. Proceskvalitet, 12,5 %
  6. Områdekvalitet, 5 %

Hvordan bidrager denne DGNB-certificering til Green Box’ præfabrikeret badeværelser?

Vores præfabrikerede badekabiner bidrager til både proceskvalitet, miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet og teknisk kvalitet.

præfabrikerede badeværelser, green box

Green Box påvirker certificeringen med blandt andet minimering af materialeforbrug og spild, ved på forhånd at koble kabler og slanger på badekabinen, og alt fraklip sendes til genanvendelse. Herudover benytter vi kun fermacellplader i specialmål, for på den måde at mindske materialespild. Overskud af fermacellplader bliver samtidig genanvendt til nye plader. Netop fordi vi fabriksfremstiller badeværelser, kan vi reducere materialeforbrug og spild med gennemsnitligt 10 % i forhold til produktion af badeværelser in situ.

Ved at slanke badeværelsets konstruktion kan Green Box’ præfabrikerede badeværelser bidrage til minimering af betonforbruget på byggeriets statiske konstruktioner og derved mindske klimaaftrykket. Betonforbruget mindskes ved blandt andet at slanke etagedæk og gulvopbygningen, således at alle vægge kan reduceres i højden.

præfabrikerede badeværelser, green box