Præfabrikerede badekabiner
til dit byggeri

Hos Green Box har vi udviklet en præfabrikerede badekabine, der tager udgangspunkt i hver enkelt kundes behov for tekniske løsninger. Vi sætter nemlig en stor ære i at lave den løsning, som du har brug for til dit byggeprojekt. Derfor er udfordringer og innovative løsninger grundpillen i vores produktudvikling.

Vi tilbyder et produkt, som er unikt på markedet af særligt tre grunde:

Ubegrænsede tekniske muligheder

Hver enkelt af vores projekter er tilpasset den enkelte kundes behov som for eksempel, at de forberedende tekniske installationer til køkkenet laves på udvendigside af badekabinen.

Lav indbygningshøjde

Med en indbygningshøjde på kun 95 mm kan badekabinen også bruges til renoveringsprojekter. Det kan også bidrage til at mindske etageadskillelsen, så den samlede bygningshøjde reduceres.

Vejer fra 325 kg/m2

Det er ca. 1/3 af en betonbadekabines vægt, og hermed får arkitekten større frihed til indretningen, idet punktlasten er lavere. Badekabinen behøver ikke stå ved en bærende væg, og kan stå frit i rummet. 

Gulvkonstruktion

Vores præfabrikerede badekabine er opbygget med betonstøbt gulv med 6010 armering og 16 mm varmeslanger pr. 150 mm. Gulvet er indstøbt i varm-galvaniseret stålprofil.

Hele gulvet er udført med fald mod afløb jf. SBI252. Der er som standard 30 mm fald fra OK klinke i dør til OK gulvafløb.
Hele gulvet i badekabinen er vådrumssikret med Schönox WSF banevare. Vådrumssikringen føres 100 mm op af vægge.

Gulvkonstruktionen kan leveres med eller uden 40 mm PIR isolering med en lambda-værdi på 0,022W/mK. Så konstruktionen overholder isoleringskravet til etageadskillelse i BR18

Indbygningshøjden uden gulvisolering er 95 mm og 145 mm med gulvisolering.

Vægge

Badekabinens vægge er bygget op i 1 mm varmgalvaniserede stålkassetter, hvorpå der er fuldlimet 12,5 mm Fermacell gipsplade i storformat indvendigt og evt. udvendigt. Derved bliver badekabinen utrolig stabil og udføres med små tolerancer.

Væggene vådrumssikres i vådzoner med Schönox WSF banevare. I vådzoner monteres vægfliser fra gulv til loft, øvrige vægflader kan enten males eller beklædes med vægfliser.

Vægge kan også leveres med rumhøje vægfliser, ståloverflader og glasbeklædning i stedet for vægfliser

Alle vægge er i øvrigt skruefaste, og der kan monteres direkte i vægge både indvendigt og udvendigt fra. Toiletter kan klare belastning på 400 kg., og håndvaske er testet med belastning på 200 kg.

Loft

De præfabrikerede badekabiner kan leveres med 2 typer loft enten malet gipsloft eller malet stålloft.

Malede stållofter bygges op med pulverlakerede og varmgalvaniserede stålkassetter i 600 mm bredde. Dette loft anvendes ofte i belastede områder eller f.eks. i studenterboliger, så man undgår vedligehold.

Gipslofter udføres med samme stålkassetter, hvorpå der fuldlimes 12,5 mm Fermacell gips i storformat (2400 x 6000 mm).

Spots i loftet er monteret i safety-bokse, der giver 100 % tæt loft.

Vi kan også forberede og forstærke loftet, så det kan indgå i støbeforskallingen, når der støbes dæk.

Tekniske installationer

VVS-installation

Installationen udføres som rør-i-rør installation, udført i 15 mm PEX. Vandslanger isoleres frem til koblingsdåser. Fordelerrør placeres på skaktsiden og udføres som standard med stængeventiler. Fordelerrør udføres i rødgods, og alle materialer er anerkendte VA-godkendte produkter.

Gulvarmerør udføres i 16 mm PEX og afsluttes med en overlængde på 2,0 m., hvor kunden ønsker det. Gulvarmestyring udføres Danfoss rumføler, termoventil på fremløb og alm. Regulator på returløb. Der kan etableres installationsskab i væg eller loft efter kundens ønske.

Alle installationer trykprøves med elektronisk trykprøvningsanlæg, og rapport er synlig i kvalitetsrapporten som tilgås via QR-kode på badekabinen. Afløbsinstallationer udføres Wafix PP rør. Håndvaske og vaskemaskiner føres i vægge om til skakten.

Elinstallation

Installation udføres med halogenfri kabler. Alt stål; rionet i gulv, gulvafløb og stikkontakter er forbundet, så badeværelset kan udlignes med et kabel.
Materiel er Fuga. og kabler afsluttes i overlængder efter nærmere aftale. Spot indbygges i kasser, så badekabinens tag er vandtæt.

Green box, produkter, præfabrikere

Emballering og levering

Badekabinens emballeres med krympefolie som er UV-bestandig i et halvt år. Det vil sige, at badekabinen kan stå u-afdækket i byggeperioden.

Døren er afdækket med træplade på hængsler. Badekabinen leveres som standard uden udvendig beklædning.

Levering på byggepladsen er på åben ladbil uden kran. Vi kan levere overalt i Danmark inden for 5 timer.

Når de præfabrikerede badekabiner hejses på plads, kan de flyttes med truck eller kranes ind ved anhukning i bund eller loft.

Du kan læse mere om montering her.

Specifikationer

 • Vægt: nedtil 325 kg/m² med gulvvarme og nedtil 250 kg/m² uden gulvvarme
 • Indbygningshøjde: 95 mm uden gulvisolering og 145 mm med gulvisolering
 • Vægtykkelse ex. udvendig beklædning: 70 mm ved malede vægge og 80 mm ved flisede vægge
 • Loftkonstruktion: 15 mm (75 mm ved ribbe)
 • Rumhøjde: Op til 3000 mm
 • Størrelser: Max 10 m² og max 4,0 meter i længden
 • Tolerancer: Rethed +/- 5 mm, lod +/- 5 mm
Green box, produkter, præfabrikere
Green box, produkter, præfabrikere

Kvalitetssikring

præfabrikerede badeværelser, green box
Green box, produkter, præfabrikere
præfabrikerede badeværelser, green box

Danskproduceret badekabiner med Sintef-godkendelse

Badekabinerne har som de eneste danskproducerede badekabiner en Sintef-godkendelse, der er den højeste tekniske godkendelse i Skandinavien. De er testet med 10 cm vandtryk på gulvet i to uger, spulet med højtryk på vægbokse samt meget andet.

Alle tekniske installationer er testet individuelt, og flere dele er i den forbindelse testet hos DTU.

Green box, produkter, præfabrikere

Fuld elektronisk sporbarhed

Som et led i godkendelsen er fabrikkens systemer også tjekket, herunder indkøb, varemodtagelse, kvalitetssikring og oplæringsprocesser. Desuden kvalitetssikrer vi hver eneste arbejdsgang via et elektronisk system, som er specialfremstillet til formålet, hvilket giver høj sporbarhed.

Derfor er kvaliteten helt i top, og badekabinerne kan indgå i svanemærkede byggerier. Du kan læse mere om vores bæredygtige tiltag her.

green box, præfabrikerede badeværelser

Projektering

Når et projekt er solgt, overdrages projektet til projektafdeling, der i samarbejde med kunden, afklare alle materialer, tekniske installationer samt tilkoblingsseder.

Når alt er afklaret tegnes badekabinerne op i 3D. Vi tegner alt ned til mindste detalje, og tegningerne bruges direkte i vores maskinelinjer på fabrikken.

Herved sikres det, at stikkontakter, armaturer m.m. placeres nøjagtigt som tegnet.

Fordele

Green Box badekabinen vejer fra 325 kg/m²

 • Uden gulvvarme kan vi lave helt ned til 250 kg/m²
 • Vægten har stor betydning i for de statiske konstruktioner i etagebyggeri. Ved den lave vægt kan betondækket reduceres i tykkelse, og entreprenøren kan spare penge
 • Når dæktykkelsen reduceres, reduceres ydervægge og indervægge også, hvilket reducerer byggeomkostningerne væsentligt
 • Pga. den lave vægt kan arkitekten placere badekabinerne uden at tage hensyn til bærende vægge
 • Pga. lav vægt kan betondæk spænde længere og det medfører at der kun bliver halvt så mange hejs med betondæk

Green Box badekabine har en gulvkonstruktion på kun 95 mm

 • Lav gulvkonstruktion betyder at gulvet i bygningen ikke skal klodses så meget op, og at skumbetonen kan reduceres i tykkelsen
 • Når gulvkonstruktionen reduceres, reduceres ydervægge og indervægge også, hvilket reducerer byggeomkostningerne væsentligt

Kvalitetssikring og dokumentation

 • Green Box har fuldt elektronisk kvalitetssikringssystem, med fuld sporbarhed på alle badekabiner
 • Mens badeværelserne er i produktion, kan kunden se, hvor langt badekabinerne er og følge med i kvaliteten
 • Når badekabinerne er installeret og i drift, kan man scanne QR-koden på badekabinen og se dens historik
 • Ved at scanne koden kan man trække alle tegninger med styklister, drift og vedligehold samt montagevejledninger

Tekniske installationer

 • Green Box kan føre afløbsrør i væggene, hvilket er en stor fordel. Hvis afløb ikke kan trækkes i vægge, bliver man nødt til at føre afløbsinstallationerne under gulvet, hvilket øger gulvkonstruktionen yderligere
 • Green Box kan føre isolerede vandinstallationer i vægge helt frem til armaturer, hvilket reducerer varmetab.
  Vandinstallationerne er ført synlig på udvendig side af badekabinen, hvilket gør det let at skifte en slange der er skadet
 • Vi bruger banevare med dampdiffusionsmodstand på 78 sd/m. Det sikrer, at der ikke trænger fugt ud i bygningen, ligesom vi til enhver tid kan garantere, at vi har korrekt membrantykkelse
 • Grundet stålkassetter er der potentialeudligning på alt, hvad der er monteret i badekabinen. Det gælder alle håndklædekroge, gulvriste mv.

Brand og lyd

 • Vores præfabrikerede badekabiner kan danne lejlighedsskel, da to vægge med isolering overholder lyd og brandkrav til lejlighedsskel.
  Herved kan man spare en tung væg mellem lejlighederne og få 20 cm. plads i hver lejlighed

Anvendelsesområder

 • Grundet den lave vægt og lav gulvkonstruktion, kan Green Box let bruges til renoveringsprojekter. Det er let at skubbe letvægts badekabinerne rundt på et eksisterende dæk

Små tolerancer og stor fleksibilitet

 • Green Box badekabiner har pt. en total produktionstid på 2 uger. Badekabinerne er bygget i stålkassetter og derfor meget stabile.
 • Vi har ingen skæve vægge eller vægge, der buler
 • Green Box har til dato ikke én flise, der er faldet af
 • I Green Box badekabiner er der stål og fibergips i alle vægge og lofter, hvilket gør, at der kan skrues over alt i vægge og lofter

Miljø og bæredygtighed

 • Vores præfabrikerede badekabiner bruger kun materialer, der kan indgå i svanemærkede byggerier
 • Vores præfabrikerede badekabiner CO2-belaster kun 1/3 i forhold til betonstøbte badekabiner

Godkendelser

 • Green Box har Sintef-godkendelse, med årlig fabriksinspektion
 • Green Box har EN 1090 godkendelse
 • Brandgodkendelse fra Dansk Brandinstitut

Dansk produktion og dansk serviceteam

 • Det let og hurtigt for kunden at besøge vores fabrik og se deres badekabiner i produktion
 • Badekabinerne kan leveres i Århus inden for 2 timer og i København inden for 4 timer
 • Dansk serviceteam, der kører ud i hele landet

Godkendelser

Hos Green Box vil vi være de bedste – ikke fordi det er nemt, men fordi det giver vores kunder garanti for, at vi leverer i højeste kvalitet og med den grønne løsning i centrum. 
Her kan du se vores godkendelser og certificeringer.

Sintef-godkendelse

Badekabinerne har som de eneste danskproducerede badekabiner en Sintef-godkendelse, der er den højeste tekniske godkendelse i Skandinavien. De er testet med 10 cm vandtryk på gulvet i to uger, spulet med højtryk på vægbokse samt meget andet.

Alle tekniske installationer er testet individuelt, og flere dele er i den forbindelse testet hos DTU. Som et led i godkendelsen er fabrikkens systemer også tjekket, herunder indkøb, varemodtagelse, kvalitetssikring og oplæringsprocesser

Du kan læse mere om godkendelsen her.

CE-certificeret

Green Box A/S er nu certificeret i DS/EN 1090-2

Det vil sige vores interne kvalitetssikringssystem (FPC) lever op til de internationale krav i EN 1090-1 og vi dermed kan levere CE-mærket stål til alle vores badekabiner, i udførselsklasserne EXC1 & EXC2 samt deklarationsmetoderne 1, 2, 3B & 3A.

Med CE-mærket garanterer Green Box A/S, at vores produkt er fremstillet i overensstemmelse med de fælleseuropæiske krav for fremstilling af bygningsstål indført af Europa-Kommissionen.

Som led i certificeringen er alle processer vedrørende stål blevet kortlagt og kontrolleret, lige fra projekteringen til emballeringen af den færdige badekabine.

Patent

Green Box har gennem en årrække udviklet og testet vores konstruktion, som i dag er patenteret i Danmark og EU.

Brandtest

Green Box har kan indgå i lejlighedsskel, både brandmæssigt og lydmæssigt. Vi har sammen med DBI testet vores konstruktion, og du kan få udleveret relevant dokumentation ved henvendelse.

Green Box nyhedsbrev

Få tilsendt vores gratis white paper

Oplever du, at manglende tid er den helt store udfordring i byggeprocessen?

Har du brug for hjælp til at få styr på dokumentationen for en god overlevering?

Vil du vide mere om, hvordan vi gør det nemt og overskueligt for dig?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilsendt vores white paper på mail.

You have Successfully Subscribed!