Vad är framtidens badrum?

GreenBox har utvecklat prefabricerade badrum i en innovativ lättviktskonstruktion som ger stor flexibilitet. Denna flexibilitet innebär att vi oftast kan leverera de optimala lösningarna för just DITT projekt.

Samtidigt har vi tagit täten i arbetet för att vara tillverkaren som levererar badrum med minsta möjliga miljöpåverkan.

Innovation betyder allt för oss!
Generellt sett arbetar vi på GreenBox ständigt för att vara den ledande aktören på marknaden. Att gå i spetsen och vara innovativ kräver både kunskap, resurser och framför allt modet att våga. Vi vet också att det inte är enkelt. I själva verket är det ofta svårt. Men det är också det som gör det utmanande och spännande.

Produktion i Danmark

Vi anser att prefabricerade badrum bör vara av högsta kvalitet och produceras i en hälsosam arbetsmiljö under ansvarsfulla förhållanden. Därför tillverkar vi alla våra badrum på fabriken i den danska staden Aulum (mellan Herning & Holstebro).

Vi har avtal med Dansk Industri, har fått Arbetsmiljöverkets “Gröna leende” och anställer endast arbetskraft bosatt i Danmark.

Vi tror däremot att optimering, digitalisering, automatisering, låg miljöpåverkan och dansk kvalitet är det som skapar framtidens badrum.

Med våra prefabricerade badrum får du särskilt dessa fördelar:

STOR FRIHET FÖR OKONVENTIONELLA LÖSNINGAR

Prefabricerade badrum för ditt nästa byggnadsprojekt behöver inte nödvändigtvis vara rektangulära och med kakel- och gipsväggar eller på något annat sätt “ordinära”.

Vi erbjuder stor arkitektonisk frihet när det gäller design, materialval och placering.

Vi erbjuder bland annat montering av “slaps” – alltså stora kakelplattor från golv till tak och i bredd upp till 160 cm.

Detta ger helt olika möjligheter för en annorlunda arkitektonisk uttrycksform (och minimerar också antalet fogar i rengöringen)

Obegränsade tekniska möjligheter

Vi utför de tekniska installationerna för badrummet så att de anpassas till just ditt byggnadsprojekt – både vad gäller placering och val av tekniska installationer. På så sätt sparar du tid och arbetskraft på byggarbetsplatsen.

Du kan till exempel välja förberedande tekniska installationer för köket eller decentraliserade ventilationsaggregat monterade på badrumskabinerna.

Positiva resultat på bottenlinjen – för både ekonomi och miljö

De lätta badrumskabinerna från Green Box möjliggör att tunna ut de statiska konstruktionerna i flervåningsbyggnader – och därmed minska både golvavskiljning och tjockleken på betonggolvet.

På det här sättet kommer du att uppleva en betydande minskning av byggmaterial, vilket innebär besparingar både i CO2-utsläpp och i de ekonomiska kostnaderna för stombyggnaden.

Golvkonstruktion som
reducerar byggnadshöjden

De prefabricerade badrummen har en golvvkonstruktion som ger dig en låg inbyggnadshöjd – ner till 95 mm utan golvisolering. Golvvkonstruktionen är som standard uppbyggd av betonggolv, gjuten i varmgalvaniserad stålprofil, där hela golvet naturligtvis är utformat med korrekt lutning mot avloppet. Stålramen möjliggör betydande reducering av betongtjockleken. Hela golvet är våtrumsskyddat med en banevara av högsta kvalitet, och vi kan därmed garantera korrekt membrantjocklek överallt i badrummet, så att du kan känna dig helt trygg när byggherrens rådgivare besöker ditt projekt. Den låga inbyggnadshöjden minskar höjden på våningen, så den totala byggnadshöjden minskas. Även mängden byggmaterial på ditt projekt kommer att minska. På så sätt skapas positiva resultat både för miljön och den ekonomiska bottenlinjen – så att du kan bygga hållbart.

Lätt badrum med
stark väggkonstruktion

Väggarna är uppbyggda med varmgalvaniserade stålkassetter klädda med gipsskivor och är otroligt starka och stabila. Våra vägghängda toaletter kan klara en belastning på 400 kg, och handfat är testade med en belastning på 200 kg. Alla väggar är skruvfasta och kan eventuellt användas som lägenhetsavskiljare, eftersom de med korrekt isolering uppfyller både ljud- och brandskyddskrav för lägenhetsavskiljare. Kaklade väggar i våtrum skyddas med en banvara av högsta kvalitet för att förhindra fuktintrång. Samtidigt uppnås en jämn yta för kakelmontering. Det finns alltså ingen risk för dolda fuktskador eller lösa kakelplattor i våtzonen. Andra väggytor kan antingen målas eller också kläs med väggplattor. Du kan också välja till exempel golvtill-tak-väggplattor, stålbeläggningar eller glaspaneler. Alla väggar är skruvfasta och kan eventuellt användas som lägenhetsavskiljare, eftersom de med korrekt isolering uppfyller både ljud- och brandskyddskrav för lägenhetsavskiljare.