Godkännanden och certifieringar

Vi strävar efter att vara de bästa, inte för att det är lätt, men för att det ger våra kunder garanti om att vi levererar högsta kvalitet och har den gröna lösningen i centrum för utförandet av prefabricerade badrum. I Green Box har vi följande certifieringar och godkännanden:

CE-certifierad

Green Box A/S är nu certifierad enligt DS/EN 1090-2

Det innebär att vårt interna kvalitetssäkringssystem (FPC) uppfyller de internationella kraven i EN 1090-1 och vi kan därmed leverera CE-märkt stål till alla våra prefabricerade badrum, i utförandeklasserna EXC1 & EXC2 samt deklarationsmetoderna 1, 2, 3B & 3A.

Med CE-märket garanterar Green Box A/S att våra prefabricerade badrum är tillverkade i enlighet med de gemensamma europeiska kraven för tillverkning av byggnadsstål som införts av Europeiska kommissionen.

Som en del av certifieringen har alla processer gällande stål kartlagts och kontrollerats, från projektering till förpackningen av det färdiga badrummet.

Sintef-godkännande

Våra prefabricerade badrum har, som de enda danskproducerade, en Sintef-godkännande, vilket är den högsta tekniska godkännandet i Skandinavien. De har testats med 10 cm vattentryck på golvet under två veckor, spolats med högtryck på väggboxar och genomgått många andra tester.

Alla tekniska installationer har testats individuellt, och flera delar har i samband med detta testats hos DTU (Danmarks Tekniske Universitet). Som en del av godkännandet har fabrikens system också granskats, inklusive inköp, varumottagning, kvalitetssäkring och utbildningsprocesser.

Præfabrikerede badeværelser fra Green Box er brandtestet af DBI

Brandtest

Prefabrikerade badrum från Green Box kan användas som skiljeväggar i enlighet med både brand- och ljudkrav på 55 dB. På så sätt sparar du en tung vägg mellan lägenheterna och får 20 cm mer utrymme i varje lägenhet

Tillsammans med DBI har vi testat vår konstruktion och uppfyller därmed EI 60 brandkrav vid användning av badrum som skiljeväggar mellan lägenheter. Du kan få relevant dokumentation genom att kontakta oss.

Patentafskrift for præfabrikerede badeværelser fra Green Box

Patent

Green Box har under flera år utvecklat och testat vår konstruktion, som nu är patenterad i både Danmark och EU.

TGA-godkännande

Green Box har ett tekniskt godkännande för användning (TGA). För våra kunder innebär detta ytterligare dokumenterad säkerhet för kvaliteten på våra prefabricerade badrum.

TGA är ett frivilligt danskt typgodkännande, som deklarerar produktegenskaper och samtidigt anger hur egenskaperna förhåller sig till danska byggregler.

RISE-godkendelse

Green Box är typgodkänd av RISE Research Institutes of Sweden.

Godkännandet är en dokumentation av kvaliteten på våra prefabricerade badrum och verifierar att badrummen är producerade och levererade enligt krav och standarder i svensk bygglagstiftning.