Digitalisering och automatisering

Redan från starten har vi investerat betydande resurser i digitalisering och automatisering av vår tillverkningsprocess.

Vår projektering har optimerats och automatiserats med syfte att generera de olika ritningsuppsättningar som krävs i produktionsprocessen.

Samtidigt har alla processer och informationsflöden mellan inköpsavdelning, lager, ekonomiavdelning, produktion och logistik automatiserats.

Denna digitalisering och automatisering gör det möjligt för oss att producera miljövänliga badrum i Danmark samtidigt som vi kan konkurrera med badrum producerade utomlands.

Digitalisering

Vi “ritar” inte längre ett badrum – vi definierar det utifrån geometri och inredning. Baserat på denna definition genereras de cirka 150 ritningsfiler per badrum som krävs för att produktionen ska kunna hantera utförandet, inklusive våra maskinprocesser.

Automatisering

Våra stålkonstruktioner stansas och böjs på en helt automatiserad anläggning.

Vår linjeproduktion optimerar arbetsprocessen så att det är badrummet som kommer till medarbetarna – och inte tvärtom – som i konventionell byggnation.

Framtid

Även om vi har kommit långt i utvecklingen, är vi långt ifrån klara med optimeringarna.

Framåt arbetar vi med digitalisering för att utföra olika processer och en ännu större automatisering av inköpsprocessen.