Kvalitetssäkring av dina prefabricerade badrum

Vi har marknadens mest genomgripande och väldokumenterade kvalitetssäkring, vilket ger full transparens och insyn för våra kunder.

En noggrann kvalitetssäkring utförs på alla arbetsstationer för varje enskilt badrum gennom hela produktionen.

Dessutom utför varje produktionsmedarbetare löpande egenkontroller. Dessa registreras digitalt, där det också framgår vilken medarbetare som har utfört kontrollen.

På flera stationer registreras också foto-dokumentation av kontrollen.

All dokumentation
samlad på ett ställe

Kvalitetssäkringen registreras i vårt egenutvecklade digitala system som alla inblandade projektintressenter kan nå både under och efter utförandeprocessen.

I detta system finns all dokumentation tillgänglig.

Ritningar för det individuella badrummet där samtliga rör och kabeldragningar framgår.

Bestyckningslistor med art-nummer, typ av keramik, fogfärger, tillverkare mm. 

All dokumentation är systematisk, fullt tillgänglig och samlad på ett ställe.

Grundlig projektplanering

Vi strävar efter att leverera kvalitetsbadrum som optimerar hela byggprocessen och sparar både tid och koordinering på plats.

För att säkerställa att dina badrum utförs exakt för att passa ditt projekt genomför vi tillsammans med dig en noggrann projekteringsprocess.

Här kommer vi också att använda vår stora erfarenhet och undersöka möjliga optimeringar.

Vi klarar tillsammans av alla önskade detaljer och utrustningar och klargör de tekniska detaljerna så att de matchar övriga installationer i byggnaden.

Vi följer en fastställd process tillsammans med dig, vilket ger tillräcklig tid för noggrann bearbetning av ritningar som naturligtvis slutligen godkänns av kunden innan produktionsstart.

grundigprojektering_1
grundigprojektering_2
kvalitetssikring-af-produktionen