Dataskyddspolicy för GREEN BOX A/S

Vi samlar in endast personuppgifter i de fall där det är relevant för oss, och vi kommer bara att samla in personuppgifter om det är relevant för din aktivitet hos GREEN BOX A/S.
När vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagkrav.
Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge vi antingen är lagligt ålagda att göra det, eller så länge det är relevant för det syfte för vilket de samlades in.

Information vi samlar in
GREEN BOX A/S samlar in och behandlar dina personuppgifter när du utför följande:
– Besöker vår webbplats
– Skickar oss frågor, reklamationer eller feedback

Den ansvariga för data
Den ansvariga för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på www.greenbox.dk är GREEN BOX A/S, Vævervej 30, 7490 Aulum, organisationsnummer 36418281

Behandlingsgrund och syfte
Vi samlar in dina vanliga kontaktuppgifter, såsom namn och adress, för att kunna leverera den produkt eller tjänst som du har köpt av oss. Vi samlar in din e-postadress för att kunna skicka dig en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse.

Dina uppgifter (utom din e-postadress, om du har gett ditt samtycke till behandling för att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 5 år efter att du har mottagit din vara eller tjänst.

Andra mottagare av personuppgifter
Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part, och vi överför inte dina personuppgifter till tredje land.

Vi har vår webbplats hos Jysk it partner, som fungerar som vår databehandlare. All persondata som du lämnar på vår webbplats kommer att lagras i Jysk it partners datacenter.

Vi använder externa företag som leverantörer för att leverera våra tjänster på bästa sätt. Dessa externa leverantörer är databehandlare och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med leverans av tjänster till oss. Våra databehandlare behandlar endast personuppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med lagens krav på databehandlare.
Vi har ingått databehandlaravtal med våra databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer gällande regler för skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Som den registrerade har du ett antal rättigheter som vi alltid måste säkerställa uppfyllelse av. Du har rätt att begära följande av oss:
• Att få tillgång till och få rättelse/ändring av dina personuppgifter
• Att få personuppgifter raderade

Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om du inte längre önskar att vi behandlar dina personuppgifter eller att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka oss en begäran om detta till vår e-postadress info@greenbox.dk.