Badrum med marknadens lägsta miljöpåverkan - LCA

Allt material som inngår i badrummets standardkonstruktion är godkänd för användning i Svanenmärkta och DGNB-certifierade projekt.

Vi arbetar kontinuerligt med att optimera konstruktionen så att våra badrum lämnar så låg miljöpåverkan som möjligt.

Likaså arbetar vi ständigt med att minimera materialspill och hantera avfall så effektivt som möjligt, inklusive återvinning när materialspill ändå uppstår.

Det innebär att vi kan leverera prefabricerade badrum med lågmiljöpåverkan. Våra badrum släpper ut mellan 3-4 kg CO2 / m2 / år (LCA) beroende på badrummets storlek.

Vad gör vi för att skona miljön

Green Box arbetar kontinuerligt med att minimera materialspill och använder produkter med låg miljöpåverkan.

Svanenmärkning:
Allt material som används i våra badrum kan ingå i Svanenmärkta och DGNB-certifierade byggnader. Vi vill skydda både miljön, våra medarbetare och de framtida användarna av badrummen från giftiga kemikalier och gaser.

Transport:
Vi producerar badrummen på vår fabrik i Danmark och minimerar därmed transportavståndet till byggarbetsplatsen.

LCA:
Generellt bygger vi våra badrum med material med låg miljöpåverkan – därför kan vi leverera badrum med en LCA-beräkning på mellan 3-4 kg CO2 / m2 / år (beroende på badrummets storlek).

Green flow:
Vi har utvecklat ett vattenbesparande system som återanvänder duschvattnet för att spola toaletten – på detta sätt sparas upp till 27 % av hushållets totala vattenförbrukning.