Om Green Box

“We do these things not because they are easy, but because they are hard”

Bli mer insatt i en hållbar och innovativ dansk produktion som ligger till grund för fabriken. Vi befinner oss i den danska staden Aulum på Jylland.

Vi satsar på hållbarhet, som är en del av vårt DNA

Vi har inte sett på vad andra gör, utan lyssnat på våra kunder, och därför är Green Box tongivande på marknaden. Allt fler entreprenörer ser möjligheterna med våra fördelar och vi upplever stor efterfrågan på vår produkt. 

År 2019 producerade Green Box 4000 badrum. Vi har skapat en bra och attraktiv arbetsplats i tillväxt i Aulum.

Det är detta som gör Green Box till Danmarks ledande leverantör av prefabricerade badrum.

“We do these things not because they are easy, but because they are hard.”
John F. Kennedy