< tilbage

Herningplus_64
Herningplus_90
Herningplus_29
Herningplus_94

Herning+

På den tidligere sygehusgrund centralt beliggende i Herning skyder en ny bydel med navnet Herning+ i vejret. Projektet omfatter forskellige boligtyper herunder, almene og private boliger, punkthuse, højhuse, samt tilhørende faciliteter som parkeringspladser, dagligvarebutikker og caféområde.

En ny, levende bydel

Byggeriet af den nye bydel fordeler sig over 14 individuelle byggeprojekter, som vil resultere i blandt andet 600 boliger rettet mod enkeltpersoner, familier og seniorer. En stor del af de nye boliger vil blive indrettet med præfabrikerede badeværelser fra Green Box, som produceres parallelt med det omfattende byggeri og leveres i takt med, at de enkelte byggeprojekter opføres.

Det første projekt til at stå klart i sommeren 2024 er projektet Townhouses i områdets østlige ende. Her opføres bygninger på tre etager placeret i mindre klynger med fri adgang til et grønt og afslappende fællesareal placeret i midten.

Navnet på den nye bydel spejler sig i gadeforløbet, som vil binde området sammen, når det planmæssigt står helt færdigt i 2026. Gadeforløbet udformes nemlig som et plustegn, hvor et 55 meter etagebyggeri med ejerlejligheder fordelt på 15 etager udgør det centrale punkt. Rundt om etableres et nyt byrum med grønne fællesarealer, butikker, lægehus og dagligvarebutik.

Arkitektur med afsæt i historien

Arkitektonisk tager Herning+ sit udgangspunkt i et af Hernings ældste byggerier, nemlig sygehusbyggeriet. Ved hjælp af rødlige teglsten og detaljerige facader peger bygningerne i den nye bydel fint tilbage til områdets tidligere funktion og spiller på den måde smukt sammen med de eksisterende røde sygehusbygninger fra 1900-tallet.

Projekt

Herning+

Kategori

Lejligheder

Byggeart

Nybyg

Involveret

Bygherre: KP Invest, PKA og Nordstern ApS 

Arkitekt: Sweco Danmark

Ingeniør: AFRY ApS