Digitalisering og automatisering

Vi har fra virksomhedens start brugt mange ressourcer på digitalisering og automatisering af flest mulige dele af den samlede udførselsproces.

Blandt andet er vores tegneproces blevet optimeret i forhold til udarbejdelsen af de mange tegningssæt, som kræves gennem produktionsprocessen.

Samtidig er alle de mange medfølgende procedurer og informations-flows mellem indkøbsafdeling, lager, økonomiafdeling, produktion og logistik blevet automatiseret.

Det er denne digitalisering og automatisering, som betyder, at vi kan producere et grønnere badeværelse i Danmark – og alligevel kan konkurrere med udenlandsk producerede badeværelser.

Digitalisering

Vi “tegner” ikke et badeværelse længere – vi definerer det i forhold til geometri og indretning. Ud fra denne definering genereres de ca. 150 tegningsfiler pr. badeværelse, som kræves, for at produktionen kan håndtere udførslen heraf – blandt andet vores maskingader.

Automatisering

Vores stålkonstruktioner udstanses og bukkes på et fuldautomatiseret anlæg, som ikke kræver nogen menneskelig håndtering.

Vores linjeproduktion optimerer arbejdsprocessen, således at det er badeværelset som kommer hen til medarbejderen – og ikke omvendt – som i det konventionelle byggeri.

Fremtid

Selv om vi er nået langt i udviklingen, arbejder vi løbende på at nå endnu længere i vores optimeringsproces.

I fremtiden arbejder vi på en robotteknologi til udførsel af forskellige processer og en endnu større automatisering af indkøbsprocessen.