Badeværelser med markedets laveste miljøpåvirkning - LCA

Alle materialer som indgår i badeværelsets standard konstruktion, er godkendt til at indgå i Svanemærkede samt DGNB certificerede projekter.

Vi arbejder hele tiden med optimeringer i konstruktionen, således at vores badeværelser efterlader den lavest mulige miljøbelastningen.

Ligeledes arbejder vi konstant med minimeringen af materialespild samt den bedst mulige affaldshåndtering og re-cycling når materialespild alligevel opstår.

Det betyder at vi kan levere præfabrikerede badeværelser med markedets laveste miljøpåvirkning. Vores badeværelser udleder mellem 3-4 kg co2 / m2 / år (LCA) afhængig af badeværelsets størrelse.

Samtidig produceres badeværelserne på vores fabrik i Danmark og sparrer ovenikøbet, miljøet for en betragtelig belastning ved at minimere transporten frem til byggepladsen.

Hvad gør vi for at skåne miljøet

Green Box arbejder hele tiden på minimering af materialespild og anvendelse af produkter med lave miljøbelastninger.

Svanemærkning:
Alle materialer, som anvendes i vores badeværelser, kan indgå i Svanemærket & DGNB- certificeret byggeri. Vi ønsker at skåne både miljø, vores medarbejdere og de fremtidige brugere af badeværelserne for giftige kemikalier og gasser.

Transport:
Vi producerer badeværelserne på vores fabrik i Jylland og minimerer dermed transportafstanden til byggepladsen.
LCA:
Vi bygger helt generelt vores badeværelser i materialer med en lav miljøbelastning – derfor kan vi levere badeværelser med LCA berigning på mellem 3-4 kg co2 / m2 / år (afhængig af badeværelsets størrelse)

Green flow:
Vi har udviklet et vandbesparende system, som genanvender brusevandet til skyl i toilettet – på denne måde spares op til 27% af husstandens samlede vandforbrug.