Kvalitetssikring af dine præfabrikerede badeværelser

Vi har markedets mest grundige og veldokumenterede kvalitetssikring, som giver fuld transparens og indsigt for både vores kunder (entreprenørerne), bygherrer og i sidste ende facility mangement i forhold til driften.

Dels udføres der en grundig kvalitetssikring af hvert enkelt badeværelse flere gange gennem produktionen.

I tillæg hertil udfører hver enkelt produktionsmedarbejder også løbende egenkontrol. Det registreres digitalt på hver arbejdsstation, hvor det også fremgår hvilken medarbejder, der har udført kontrollen.

Der registreres på flere stationer også foto-dokumentation af kontrollen.

Al dokumentation
samlet ét sted

Kvalitetssikringen bliver registeret i vores egenudviklede digitale system som alle involverede projektparter kan tilgå både under og efter udførselsprocessen.

I dette system ligger også al dokumentation tilgængelig.

Tegningssæt på det individuelle badeværelse hvor man også kan se hvordan rør og kabelføringer er udført.

Bestykningslister tilhørende vvs-numre, flisetyper, fugefarver samt hvilke producenter. Sågar en opgivelse af detaljer på kabeltyper og længder i tilfælde af en senere udskiftning.

Al dokumentation er med andre ord systematiseret, fuldt tilgængeligt og samlet på ét sted.

Grundig Projektering og afklaring af dine badeværelser

Vi bestræber os på at levere kvalitetsbadeværelser som optimerer den samlede byggeproces og sparer både tid og koordineringer på pladsen.

For at sikre dine badeværelser bliver udført præcist så de passer til dit projekt, så gennemfører vi sammen med dig et grundigt projekteringsarbejde.

Her vil vi også bringe vores store erfaring i spil og kigge på mulige optimeringer.

Vi afklarer i samarbejde alle ønskede apteringer og bestykninger, og afklarer de tekniske detaljer således at de matcher de øvrige installationer i bygningen.

Vi følger en fastlagt proces sammen med dig, som giver den fornødne tid til grundig bearbejdning af tegninger som naturligvis i sidste ende godkendes af kunden inden produktionsopstart.

grundigprojektering_1
grundigprojektering_2
kvalitetssikring-af-produktionen