Godkendelser og certificeringer

Vi bestræber os på at være de bedste, ikke fordi det er nemt, men fordi det giver vores kunder garanti for, at vi leverer i højeste kvalitet og har den grønne løsning i centrum for udførelsen af præfabrikerede badeværelser. Vi har i Green Box følgende certificeringer og godkendelser:

CE-certificeret

Green Box A/S er certificeret i DS/EN 1090-2.

Det betyder, at vores interne kvalitetssikringssystem (FPC) lever op til de internationale krav i EN 1090-1, og at vi dermed kan levere CE-mærket stål til alle vores præfabrikerede badeværelser i udførselsklasserne EXC1 & EXC2 samt deklarationsmetoderne 1, 2, 3B & 3A.

Med CE-mærket er du garanteret, at dine præfabrikerede badeværelser fra Green Box er fremstillet i overensstemmelse med de fælleseuropæiske krav for fremstilling af bygningsstål indført af Europa-Kommissionen.

Som led i certificeringen er alle processer vedrørende stål blevet kortlagt og kontrolleret, lige fra projekteringen til emballeringen af den færdige badeværelser.

Sintef-godkendelse

Præfabrikerede badeværelser fra Green Box har som de eneste danskproducerede en SINTEF-godkendelse, der er den højeste tekniske godkendelse i Skandinavien. Vores badeværelser er blandt andet testet med 10 cm vandtryk på gulvet i to uger samt spulet med højtryk på vægbokse.

Alle tekniske installationer er testet individuelt, og flere dele er i den forbindelse testet hos DTU. Som et led i godkendelsen er fabrikkens systemer også tjekket, herunder indkøb, varemodtagelse, kvalitetssikring og oplæringsprocesser.

Præfabrikerede badeværelser fra Green Box er brandtestet af DBI

Brandtest

Præfabrikerede badeværelser fra Green Box kan danne lejlighedsskel både i overensstemmelse med brandkrav og lydkrav på 55 db. På den måde sparer du en tung væg mellem lejlighederne og får 20 cm mere plads i hver lejlighed.

Vi har sammen med DBI testet vores konstruktion og opfylder herved EI 60 brandkrav ved brug af baderum i lejlighedsskel. Du kan få udleveret relevant dokumentation ved henvendelse.

Patentafskrift for præfabrikerede badeværelser fra Green Box

Patent

Hos Green Box har vi målrettet udviklet og testet vores badeværelsers konstruktion, som i dag er patenteret i Danmark og EU.

TGA-godkendelse

Green Box har en Teknisk Godkendelse til Anvendelse (TGA). For vores kunder betyder det en ekstra dokumenteret tryghed for kvaliteten af vores præfabrikerede badeværelser.

TGA er en frivillig godkendelsesordning, som deklarerer produktegenskaber og samtidig angiver, hvordan egenskaberne forholder sig til dansk byggelovgivning.

Godkendelsen af Green Box badeværelser indebærer blandt andet en eliminering af Byggeskadefondens normale risikovurdering af ”lette badeværelseskonstruktioner”.

Byggeskadefondens ordning dækker anerkendte byggeskader i boligbyggeri og skal altid tages i betragtning ved projekter med offentlig støtte.

RISE-godkendelse

Green Box er tredjeparts typegodkendt af RISE Research Institutes of Sweden.

Godkendelsen er en dokumentation for kvaliteten af vores præfabrikerede badeværelser og verificerer, at badeværelserne produceres og leveres i overensstemmelse med kravene og standarderne i svensk byggelovgivning.